Copyright 2019 - Детска вокална група Смехоранчета

Млади таланти - април 2016г

От 18.ІV до 23.ІV.2016 г., в Националния дворец на децата, гр. София се проведе Международния детски фестивал "Млади таланти". Смехоранчетата Радост и Сашко от вокална група "Смехоранчета" се представиха прекрасно. Радост получи грамота за "Отлично" представяне, а дуета Радост и Сашко получи грамота за "Добро" представяне.


Младежкия конкурсен фестивал на изкуствата - 26-27 март 2016

На 26-27 март 2016г. в София се проведе Младежкия конкурсен фестивал на изкуствата. Смехоранчетата Божидара Пърлева, Александрия Чальовски, Анна Ставрева, Радост Александрова и Александър Балевски се представиха достойно и спечелиха: Категория "мини"

  • Анна Ставрева - I-во място

Първа възрастова група

  • Александрия Чальовски - II-ро място

f