Copyright 2023 - Детска вокална група Смехоранчета

Коледни мечти - Столична библиотека

Детска вколана група "Смехоранчета" представи концерта "Коледни мечти", който е част от цикъла "Музика и нежност в XXI век" в Столична библиотека, на 14 декември 2016г.


f