Copyright 2024 - Детска вокална група Смехоранчета

Националния фестивал "Детска мелодия на годината"

На 09.07.2018 г. в София приключи прослушването за Националния фестивал "Детска мелодия на годината". Смехоранчетата също участваха! Успех!

Снимки тук

Детска мелодия на годината


f